اسلایدر دواسلایدر سه
پیر چشمی
پیوند قرنیه
نزدیک بینی
فیکو پیشرفته
گلوکوم
دور بینی

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79