اسلایدر دواسلایدر سه
پیوند قرنیه
نزدیک بینی
گلوکوم
پیر چشمی
دور بینی
فیکو پیشرفته

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79