اسلایدر دواسلایدر سه
پیوند قرنیه
پیر چشمی
گلوکوم
نزدیک بینی
دور بینی
فیکو پیشرفته

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79